روان کاوی - روانشناسی

موضوعات جالب - روان کاوی - روان شناسی

سخنان ارام بخش


 

 

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را
______________________

کسانی که سر خود را مانند کبک در برف فرو می‏برند در واقع لگد دیگران را به جان می‏خرند

______________________

اشتباهات انسان، در ابتدا رهگذرند، سپس میهمان میشوند و بعد صاحبخانه
______________________

اگر از راهی که سیب ها می روند ما هم برویم می رسیم
______________________

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

مارک تواین

______________________

ما همواره کارهای احمقانه را که انجام دادیم به نام تجربه به رخ دیگران می کشیم !

______________________

زندگی ریاضیات است  خوبی ها را جمع کنید ، دعواها را کم کنید

شادی ها را ضرب کنید ، دردها را تقسیم کنید

نفرت ها را زیر رادیکال ببرید  عشق را به توان برسانید
______________________

فقط با دوست می توان قهر کرد غریبه ناز ما را نمی کشد
______________________

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از موفقیت های یک انسان بی تجربست
______________________

خطاها همیشه در همسایگی حقیقت زندگی می کنندبه همین دلیل فریبمان می دهند
______________________

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید اما گل سرخ نه خاک است و نه کود

______________________

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار
______________________

وحشی ترین گلها هم به احترام باران قیام میکنند
______________________

جهان سوم جایی است ، که اگر بخواهی کشورت را آباد کنی

خانه ات خراب خواهد شد و اگر بخواهی خانه ات را آباد کنی

باید در تخریب مملکتت بکوشی

دکتر محمود حسابی

______________________

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال

بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ
______________________

آنانکه می دانند رنج می برند و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج می دهند
______________________

برای کشتی ای که مقصد مشخصی ندارد هیچ باد موافقی نمی وزد

______________________

برای شاد بودن ، تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داری

______________________

مردان بزرگ اراده دارند و مردان کوچک آرزو
______________________

بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی احمق ها درست می گویند

” چرچیل “

______________________

سخت ترین کار دنیا متقاعد کردن یک احمق است ” چرچیل “

______________________

از اشتباهات دیگران درس عبرت بگیرید؛

آن قدر عمر نمی کنید که همه آنها را تجربه کنید “پرمودا باترا”

______________________

شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود
______________________

نگران کفش های کهنه ام بودم یکی را دیدم پا نداشت
______________________

افسوس که صدای خش خش لحظات عمر را زیر پای خود نمی شنویم
______________________

هر چه نور بیش تر ، سایه ها عمیق تر! “گوته”

______________________

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد  اُرد بزرگ

______________________

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند

و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است  جااولیور هاینز

______________________

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد دانته

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

[ پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹ ] [ 11:31 ] [ برزگری دهج ] [ ]